Welkom

Sedert de tijd van Brueghel zijn er al ruim vierhonderd jaar verlopen, maar toch zijn de mensen in Vlaanderen nog niet zo heel veel veranderd.
Vlamingen zijn nog altijd harde werkers, koppigaards, plantrekkers en levensgenieters.
Ook volksdansen, volksmuziek en vendelzwaaien leven nog kleurrijk voort in dit internettijdperk.
Op deze pagina’s willen we u even laten kennismaken met onze volkskunstgroep Nele, gevormd door onze Volksdansgroep Nele en ons vendelierskorps
Draeckenbaert.

English text: The Folklore Goup Nele
En français:  Le groupe d’art populaire Nele
In Deutsch: Die Volkstanzgruppe Nele

Ga naar de oude site